År: 2014

Gå til skolen-kampanje 3

12.–23. januar 2015 I januar 2015 er igjen tid for ny Gå til skolen-kampanje. Vi holder på den populære ordningen med premiering av de to beste trinnene på henholdsvis 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. Premiene for høyest oppslutning vil fortsatt

Endelig saksliste for årsmøtet 13. oktober

Agenda Del 1 Foredrag v/ Knut Rinden fra Barnevakten (19.30–20.45) Tema: «Hvordan gi barn og ungdom gode rammer for sosialt fellesskap og læring i vårt digitale samfunn?» Knut Rinden har lang erfaring som foredragsholder og arbeid med barn på ulike

Invitasjon til årsmøte i HFAU

Foreldrerådet ved Høybråten skole avholder årsmøte mandag 13. oktober 2014 kl. 19:30 – 21:30 i skolens musikkrom Alle som har barn på Høybråten skole er med i foreldrerådet. Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) er foreldrenes bindeledd mot skolens ledelse og AKS.

Vinnere av Gå til skolen-kampanje 1

Det er vår store glede å kunne gå ut med vinnerne av dette skoleårets første Gå til skolen-kampanje. Konkurransen var som vanlig hard, og for de som ikke vant denne gangen er det kanskje en trøst at det ikke er

Oppdaterte datoer for Gå til skolen og Stikk innom!

Du vil nå finne oppdaterte datoer for både Gå til skolen-kampanjene og Stikk innom!-arrangementene for skoleåret 2014/2015 på henholdsvis http://hfau.no/ga-til-skolen/ og http://hfau.no/stikk-innom/. Bare å glede seg! 🙂 Møtereferat for stormøtet 28.04.2014 kan forøvrig lastes ned fra http://hfau.no/motereferater/. Nytes best avkjølt.

Merket med: , , ,
Top