Måned: januar 2017

Alle gruppekontakter og varaer inviteres til et møte mandag 6. februar kl. 19 for å bli kjent med hverandre og FAU-styret. Vi vil utveksle erfaringer om hvordan man kan bruke klassekontaktrollen. På møtet inviterer vi til: – innspill fra gruppekontaktene

Gå til skolen aksjon 16.-27. januar

Top