Innkalling til stormøte/årsmøte for alle foresatte med barn på Høybråten skole

Dato: mandag 14. oktober 2013 kl. 20:00-21:30 i musikkrommet på Høybråten skole

Alle som har barn på Høybråten skole er med i foreldrerådet. Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) er foreldrenes bindeledd mot skolens ledelse og AKS. Stikk innom! og Gå til Skolen er HFAUs kjerneaktiviteter. Stikk innom! har stor oppslutning og vi har en rekordhøy andel barn som går til skolen. HFAU trenger deg som har et ekstra engasjement. Det er behov for nye medlemmer til styret (bl.a. en økonomiansvarlig) og/eller foreldre som kan bidra til drift av HFAUs aktiviteter. Les mer på hfau.no

Last ned saksdokument her (1 fil, pdf-format).

Agenda:

 1. Valg av referent og møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Læring og læringsmiljø, foredrag ved Tove Lafton, PhD-kandidat i pedagogikk
 3. Nytt fra skoleledelsen v/rektor Jan Gunnar Braathen
 4. Lynkurs i Fronter
 5. Orientering fra Driftsstyret
 6. Årsmelding
 7. Regnskap 2012/2013
 8. Budsjett 2013/2014
 9. Valg
  • Driftsstyret
  • Skolemiljøutvalget
  • HFAU
  • Foreldre som kan revidere regnskapet
 10. Eventuelt

VEL MØTT! Engasjerte foreldre er med på å skape en god skole!

For HFAU,

Inga-Elisabeth Gjerdalen (leder)