Til foresatte ved Høybråten skole – Hilsen fra ny rektor ved Høybråten skole

Den 1. august 2018 tiltrer jeg stillingen som rektor ved skolen og ser frem til å
bli kjent med elever, ansatte og foresatte. Jeg har arbeidet i 14 år i osloskolen,
hvor tre har vært som skoleleder og fem år som rektor.
Førsteinntrykket av Høybråten er svært positivt. Jeg gleder meg til å bli en del
av den veletablerte skolen og lokalmiljøet, hvor Høybråten skole skal være en
lærende, forutsigbar og trygg skole for alle.

Stikk innom – 17. Mai!

Tradisjonen tro så holder vi Stikk Innom den 17. Mai klokken 17.00 – 19.00 for at barna skal få en flott avslutning på dagen.
Inngang kr. 50 (inkluderer 1 brus)

Vel møtt!

Referat fra klassekontaktmøtet 24.04.18

Tirsdag den 24. april ble det holdt et produktivt klassekontaktmøte.

Referatet kan leses her: Klassekontaktmøtet referat

Stikk innom den 09. og 10. April

Mandag 9. april 2018 17.30-19.30 for 4.-7. trinn og
tirsdag 10. april 2018 18.30-20.30 for 1.-3. trinn arrangeres Stikk innom.

Vinnerne denne gang er 3. trinn & 7. trinn, og har gratis adgang og en gratis brus når de kommer.

Vi gratulerer!

Gå til skolen aksjon fra mandag 12. mars

Ny runde med Gå-Til-Skolen aksjon til uken!
Fra og med 12. mars til 21. mars arrangeres ny Gå-Til-Skolen der vi oppfordrer foreldre til å la barna gå til skolen. Må man bruke bil så er det viktig at drop punktene brukes. Les mer her.

Onsdag 07. mars brøytes det i Linjeveien så det skal bli sikrere for barn å bruke fortau.

Premiering blir som før. Beste klasse får gratis inngang (VIP) og gratis brus på Stikk Innom festen.

Med vennlig hilsen
Styret i HFAU

Top