Stikk innom!

Mandag 5. februar 2018 17.30-19.30 for 1.-3. trinn og
tirsdag 6. februar 2018 18.30-20.30 for 4.-7. trinn arrangeres Stikk innom.

Vinnerne denne gang er 3. klasse for mandag og 4. klasse for tirsdag.

Vi gratulerer!

Gå til skolen aksjon fra mandag 15. januar

Vi starter med årets første Gå-Til-Skolen aksjon til uken. Fra og med 15. januar til 26. januar oppfordres foreldre til å la barna gå til skolen. Må man bruke bil så er det viktig at drop punktene brukes. Les mer her.

Nå er det mer viktig enn før å vise hensyn og bruke drop punktene. Med veiarbeid og vanskelig føre er det meget vanskelig å navigere seg frem og man vil gjøre det lettere for seg selv ved å la barna gå de siste meterne til skolen.

Premiering blir som før. Beste klasse får gratis inngang (VIP) og gratis brus på Stikk Innom festen som arrangeres i februar. Alle barn vil få info om denne festen i neste uke.

Med vennlig hilsen
Styret i HFAU

Obs! Fra og med mandag 8. januar

Da starter arbeidene i Bergtunveien mandag 8. januar. Det vil også bli en del omskilting i området. I Bergtunveien vil det ikke bli innkjøring fra Høybråtenveien. Kjøreretningen i Olsebakken (ikke Nilsebakken som nevnt i mail) vil bli motsatt av det det er i dag, altså skal trafikken kjøre ned denne bakken.

Beregn gjerne ekstra tid om du har tenkt å levere / hente barnet ditt fra og med mandag.
Og kjør forsiktig. Glatte veger og barn som ferdes i vegene krever ekstra oppmerksomhet.

Mvh
Styret i HFAU

Innkalling til stormøte for alle foreldre mandag 13.11. kl. 19-21

Illustrasjonsfoto. Pixabay.

Illustrasjonsfoto. Pixabay.

Stormøtets tema er: Barnas psykiske helse
Hvordan merker vi at barna våre sliter med vanskelige tanker og følelser, og hvordan kan vi hjelpe til med å forebygge psykiske helseplager? Lær mer om barnas psykiske helse på foreldrenes stormøte mandag 13/11 kl 19-21.

Valg av FAU
Stormøtet er årsmøte for Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) og nytt HFAU skal velges. Alle foreldre som har barn på Høybråten skole er automatisk medlemmer i HFAU.
I samarbeid med skolens ledelse og lærere bidrar HFAU til å få det beste læringsmiljøet for barna våre. HFAU ønsker at de fleste trinn er representert i styret, så 1., 5. og 6. oppfordres spesielt til å gå inn i styret. Kontakt styret om kandidater (styret@hfau.no).

Den formelle årsmøtedelen tar vanligvis kun 15 minutter.

Agenda for årsmøtet:

  • Kort gjennomgang av skoleåret 2016/2017 (årsberetning med regnskap)
  • Valg av 3 nye foreldrerepresentanter til HFAU
  • Tema: Barnas psykiske helse

Andre saker til årsmøtet meldes inn til styret innen 9.11. til styret@hfau.no

TEMAMØTE: Barnas psykiske helse, foredrag med dialog og spørsmål
Helsesøster Eva Solberg Tangen og skolepsykolog Agnethe Smith Wiker er invitert til å snakke om:

  •  Hva menes med at alle har en psykisk helse?
  • Hvordan kan vi som foreldre forebygge psykiske helseplager hos barna våre?
  • Hva skal vi gjøre hvis vi er bekymret for barnas psykiske helse?

Velkommen!

Mvh styret i HFAU
Erik, Charlotte, Weche, Elisabeth og Mari

Stikk innom 16.-17. oktober

Stikk innom 16.-17. oktober

Stikk innom 16.-17. oktober

Top