Gå til skolen mandag 2. september

HFAU drar nok en gang Gå til skolen-maskineriet i gang, og vi har kampanjestart allerede mandag 2. september. Det skal sendes ut informasjon via ranselpost fredag 30. august, men vi publiserer innholdet her også i tilfelle noen ikke får informasjonen i tide. Husk forøvrig at hensikten med våre kampanjer er at flest mulig barn skal Gå til skolen, også når vi ikke har kampanjer.

INFORMASJON:
Det er igjen tid for ny Gå til skolen-kampanje, og vi satser som alltid på at oppslutningen skal være minst like god som tidligere. Vi holder på den populære ordningen med premiering av de to beste trinnene på henholdsvis 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. Premiene for høyest oppslutning vil fortsatt være VIP-pass til førstkommende
Stikk innom! og en flaske brus til hver elev på vinnertrinnet.

Vær derfor med, gå til skolen og bidra til at:
• skoleveien blir tryggere
• du våkner og blir klar til å lære
• du får verdifull mosjon
• skoleveien blir en sosial og ikke minst koselig start på dagen

Regler:
Gruppe 1 består av elever fra 1. til og med 3. trinn. Gruppe 2 består av elever fra 4. til og med 7. trinn. Det trinnet i hver av gruppene som har prosentvis flest fotgjengere vinner.

Droppunktene:
Elever i gruppe 1 kan kjøres deler av veien dersom de bor langt unna skolen. De kan slippes av på følgende steder:
• nederst i Nilsebakken
• nederst i Olsebakken
• i krysset Linjeveien/Idrettsveien v/trafohuset
• ved KIWI i Høybråtenveien

Premie:
Alle elever på vinnertrinnene får et VIP-pass til førstkommende Stikk innom!. VIP-passet gir gratis og køfri inngang på rød løper og en gratis brus ved ankomst.