Vaktens oppgaver

Så fint at du ønsker å stille som Gå til skolen-vakt!

Gå til skolen-kampanjene har som mål å motivere alle elevene på Høybråten skole til å gå til skolen. Gjennom disse kampanjene ønsker HFAU å sette fokus på at det tryggeste og beste for barna våre er at flest mulig går til skolen. Det er derfor viktig at vi foresatte gir barna våre støtte og oppmuntring til å gå til skolen. Se tidspunkter for Gå til skolen-kampanjene.  

Foreldrevaktene møter ved skolens hovedport kl. 07:45 på kampanjedagen. Kampanjen varer fra kl. 07:45-08:15. Vi fordeler oss langs skoleveien rundt skolen og setter fokus på:

  • å være synlige i gatebildet
  • å fortelle foreldrene som kjører at “vi ønsker at våre barn gå til skolen”
  • å dele ut kort med informasjon til foreldrene som kjører til skolen (NB: ikke del ut kort til barna!)

Hvorfor gjør vi dette?

  • flinkere barn: hjernen utvikler seg gjennom bevegelse
  • en god start på dagen: barna blir våkne
  • en tryggere skolevei: mindre trafikk rundt skolen
  • et bedre miljø

Vi vil helst at barna går hele veien, men det kan være langt for noen i første klasse. Derfor har vi innført droppunkter som man kan kjøre til og la barna gå derfra.

  • Kiwi i Høybråtnveien
  • Krysset Linjeveien/Idrettsveien (ved Trafostasjonen)
  • Krysset Høybråtenveien/Bikuben

Vi har 4 kampanjer hvert skoleår, og hver kampanje dekker to uker. Som foreldrevakter er vi ute minst tre dager i en slik periode: 1. og 2. trinn tar mandagen i første uke, 3. og 4. trinn tar torsdagen i første uke, og 5. og 6. trinn tar onsdagen i andre uke. Lærerne teller hvem som har gått til skolen på 1.-3. trinn, og de trinnene som vinner får et VIP-pass (gratis inngang + en flaske brus) til påfølgende Stikk innom! For 4.-7. trinn trekkes premieringen hver gang.

Det er for tiden Erik Lund som er ansvarlig for Gå til skolen. Kontakt han på 472 45 173 / erik@voice2voice.no dersom du har spørsmål som du ikke finner svaret på her.

Dette er et fellesskapsprosjekt, og vi er avhengige av at dere stiller som vakter til Gå til skolen og Stikk innom! Takk for at du stiller som vakt og gjør en forskjell!