Invitasjon til årsmøte i HFAU

Foreldrerådet ved Høybråten skole avholder årsmøte mandag 13. oktober 2014 kl. 19:30 – 21:30 i skolens musikkrom

Alle som har barn på Høybråten skole er med i foreldrerådet. Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) er foreldrenes bindeledd mot skolens ledelse og AKS.

Agenda

Del 1

Foredrag v/ Knut Rinden fra Barnevakten (19.30–20.45)

Tema: «Hvordan gi barn og ungdom gode rammer for sosialt fellesskap og læring i vårt digitale samfunn?»

Knut Rinden har lang erfaring som foredragsholder og arbeid med barn på ulike arenaer. Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Les mer på: http://www.barnevakten.no/.

Del 2

Årsmøtesaker (20.45-21.30)

  • Generell informasjon fra HFAU
  • «Leksehjelpen som forsvant» (1.-4. trinn)
  • Årsmelding
  • Budsjett
  • Valg
  • Eventuelt

HFAU trenger deg som har et ekstra engasjement og ønsker å utvide styret med 1 person. Det er behov for deg som kan være økonomi-/regnskapsansvarlig, eller for deg som kan bidra til drifting av HFAUs aktiviteter. Les gjerne mer om hva vi gjør på https://hfau.no/.

Innspill til saker til dagsorden eller om kandidater sendes til leder@hfau.no innen 3. oktober.

Oppdatert dagsorden og saksdokumenter publiseres ca. 7. oktober på https://hfau.no/.

VEL MØTT! Engasjerte foreldre er med på å skape en god skole!

For HFAU,

Inga-Elisabeth Gjerdalen (leder)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*