Møtereferater

NYTT: Du finner nå alle referater som er lastet opp til vår server ved å besøke denne siden: https://hfau.no/referater/.

Filene følger navnekonvensjonen møtetype_ddmmååå.pdf (men ikke æ, ø, å eller spesialtegn). Filer i .docx (Word), .xlsx (Excel) eller .pptx (PowerPoint) kan forekomme.

Møtetyper:
styremote = styremøter i HFAU
stormote = stormøter (herunder også årsmøter) i HFAU
gruppekontaktmote = gruppekontaktmøte (HFAU + gruppekontakter)
informasjonsmote = informasjonsmøte i regi av HFAU