Som de fleste har fått med seg er skolen stengt, men det er noen meget få unntak.

Helsedirektorat kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Koronapandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgavene foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendig for å opprettholde samfunnssikkerheten.

Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av tilsynstilbudet. Dersom mange barn kommer på skolen vil dette kunne bidra til økt smitte i befolkningen. Dersom dere mener at dere har arbeid som faller inn under disse 15 områdene må dokumentasjon fra arbeidsgiver leveres skolens ledelse.

NB! Barn som er syke, forkjølet eller har en redusert helse skal ikke under noen omstendighet være på skolen. Dette er viktig fordi mange av disse barna er særlig sårbare dersom de skulle bli smittet.

Se skjema her

Høybråten skole

Hei
På grunn av ny beskjed fra Statsministeren er det nå endringer fra tidligere informasjon. Skolen vil være stengt fra fredag den 13. mars til fredag den 27. mars, inntil ny beskjed kommer.
Alle møter er avlyst i denne perioden. I disse to ukene vil skolen ha hjemmeundervisning. Undervisningen vil ta utgangspunkt i vanlig timeplan. Elevene vil få undervisning og oppgaver i Showbie. Undervisningsopplegg for i morgen vil være klart klokken 10.00. Selv om skolen er stengt betyr det ikke at elevene har fri fra undervisning. Det forventes at skolearbeidet blir gjort og fulgt opp av foresatte. For elever på 1. til 4. trinn vil det komme aktiviteter fra Aktivitetsskolen.
Har ditt barn glemt læringsbrett på skolen kan dette hentes i morgen før klokken 09.00.

Skolen vil ha skoletilbud til elever med foresatte i visse yrkesgrupper, følg lenke for mer informasjon https://www.helsedirektoratet.no/

Er du usikker på om dette gjelder ditt barn, vennligst ta kontakt med Christer Sundby 905 19 959. Skal ditt barn på skolen i morgen og de neste ukene, ta også kontakt med Christer Sundby.

På grunn av utfordringer med Skolemelding vil all informasjon også bli lagt ut på skolens hjemmeside. For å forsikre oss om at all informasjon når ut, vil vi bruke flere kommunikasjonskanaler (Skolemelding, SkoleSMS og hjemmesiden). Vi ber om at alle sjekker hjemmesiden daglig.

Skolens administrasjon er foreløpig bemannet fra klokken 08.00-15.00, og kan nås på 23 34 46 00. Lærere vil ha normal arbeidstid og er tilgjengelig på e-post.

Med vennlig hilsen
Skolens beredskapsgruppe

I lys av NHI’s anbefalinger om å redusere aktiviteter som innebærer samlinger, må vi dessverre avlyse stormøtet inntil videre.

Vi ønsker å innføre en miljøsone rundt skolen, hvor vi skal prøve å unngå å kjøre bil(også de med elbil). Det gir bedre luft, mindre risiko for en dårlig start på dagen pga trange veier, møtende biler, stressa foreldre bak rattet, og farlige trafikksituasjoner for barna, også er det veldig mye sunnere å gå for de som kan.
Les mer om kampanjen >>>

Den 10. og 11. februar arrangeres første Stikk Innom i 2020.
Det begynner å fylle seg opp med vakter, men vi mangler fortsatt for noen klasser. Foreldre må stille opp, da vi trenger å betjene kiosk og vakter til å passe på både inne og ute.
Meld din interesse til klassens representant!