Ny runde med moro for våre barn.

25. november 2019 (18.30 – 20.30) for 4. – 7. trinn
26. november 2019 (17.30 – 19.30) for 1. – 3. trinn

For å registrere deg som vakt, vennligst gå inn på:
Klikk her

for alle foreldre og klassekontakter på Høybråten Skole

Agenda:
• Kort gjennomgang av skoleåret 2018/2019
• Regnskap/Budsjett- legges ut på hfau.no i forkant
• Valg av nye representanter til FAU(de gamle tar gjenvalg)

Foredrag med Politiets Nettpatrulje om sosiale medier: Vi har invitert Chris Nguyen fra Politet´s Nettpatrulje til møtet, og han skal fortelle litt om hva de ser , som vi foreldre bør ha et bevisst forhold til.

Etter foredrag:
• HFAU ønsker å utvide styret med en til 2, så noen som ønsker å være med å prege skolen fremover?
• Vi MÅ ha en som kan overta som kasserer/føre regnskap
• Hva gjør vi med gå til skolen- hvordan få foreldre til å la bilen stå?
• Vi trenger også noen faste ildsjeler som kan hjelpe til med Stikk innom, så vi kan utvikle konseptet litt…
• Fanekomite´, noen som ønsker å være med å lage fanen for de neste 100 årene?
• Klassekontakter fra 6. & 7. til kinogruppe

Regnskapstall:

Situasjonen når barna skal leveres om til skolestart er ganske kaotisk.
Vi oppfordrer foreldre som har planer om å kjøre barna om morgenen til å bruke dropppunktene og IKKE kjøre Bergtunveien.
Droppunktene er: utenfor Tannlege kontoret (Ikke Kiwi) og i krysset Idrettsveien/Linjeveien (Ikke i bunnen av bakken av Bergtunveien)

Og vi oppfordrer selvfølgelig flest mulig å bruke alternative måter å komme til skolen på (gå).

HFAU

23. og 24. september arrangerer vi ny Stikk Innom.
23. september for 1. – 3. trinn kl. 17.30-19.30 og 24. september 18.30 – 20.30 for 4. – 7. trinn.
Siden 3. trinn ikke fikk benyttet seg av sin VIP inngang sist skoleår pga. omgangsyke så får de VIP denne gang.
Vel møtt!

Små og store, forventningsfulle barn starter opp på Høybråten skole den 19. august.
Nytt i år er at det blir differensiert skolestart om morgenen.
Her er oversikten:

1A – Inger:
Mandag kl. 8.00 – 11.30 GYM!
Tirsdag kl. 9.00 – 13.20
Onsdag kl. 9.00 -13.20
Torsdag kl. 8.00 – 13.20
Fredag kl. 8.00 – 11.30

1B – Elisabeth:
Mandag kl. 9.00 -13.20
Tirsdag kl. 8.00 – 11.30 GYM!
Onsdag kl. 9.00 – 13.20
Torsdag kl. 8.00 – 13.20
Fredag kl. 8.00 – 11.30

1C – Mari:
Mandag kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag kl. 9.00 – 13.20
Onsdag kl. 8.00 – 11.30 GYM!
Torsdag kl. 8.00 – 13.20
Fredag kl. 8.00 – 11.30

2A – Eline:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50 GYM!
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13.20
Fredag: kl. 8.00 – 11.30

2B – Saima:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50 GYM!
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13.20
Fredag: kl. 8.00 – 11.30

2C – Joanna:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50 GYM!
Torsdag: kl. 8.00 – 13.20
Fredag: kl. 8.00 – 11.30

2D – Lotte:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50 GYM!
Torsdag: kl. 8.00 – 13.20
Fredag: kl. 8.00 – 11.30

3A – Ida:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13-20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 13.20

3B – Guro:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13-20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20 GYM!

3C – Sigrun:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13-20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 13.20

3D – Kristin L.:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 13-20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20 GYM!

4A – Hans:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

4B – Marita:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 14.20

4C – Robert:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 8.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 14.20

4D – Erika:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 13.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20 GYM!
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

5A – Marte:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20 GYM!
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20

5B – Ingvild:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20 GYM!
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20

5C – Stefan:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20 GYM!

5D – Tor:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 8.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 9.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.20 GYM!

6A – Erik:

Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

6B – Charlotte:

Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

6C – Hege:

Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

6D – Karen:

Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 13.50

7A – Arnt Gunnar:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.20
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 14.50

7B – Silje:
Mandag: kl. 9.00 – 13.20
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 13.50
Fredag: kl. 8.00 – 14.50

7C – Kristian:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.20
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 14.20
Fredag: kl. 8.00 – 14.50

7D – Birthe:
Mandag: kl. 9.00 – 13.50
Tirsdag: kl. 9.00 – 14.50
Onsdag: kl. 9.00 – 13.50
Torsdag: kl. 8.00 – 13.50
Fredag: kl. 8.00 – 14.50