Tips og råd

På denne siden samler vi inn eksempler som har fungert godt, og som vi anbefaler at dere ta med videre i deres grupper/trinn. Tips oss gjerne om noe som dere mener fungerer utmerket.

Gågrupper – Gå til skolen

Begynn i første år med gå-grupper. Avtal at barn fra samme område samles og går sammen til skolen. Da kan foreldrene for eksempel bytte på følge barna til skolen det første året, og deretter kan barna gå sammen. – Dette fungerte utmerket for de som begynte i 2010, og trinnet vant nesten alle Gå til skolen-kampanjene.

Gruppekontakt

Lag en rutine at de som er vara overtar som leder neste år, da blir det enklere å få til en god kontinuitet.

Lag et invitasjonbrev i begynnelsen av året hvor dere informerer om oppgavene foreldrene har. Mer info finner dere på siden for gruppekontakter

Gruppekontaktene på 5. trinn har ansvaret for å arrangere Stikk innom! på 17. mai. Velg en som tar lederansvar for dette tidlig.

Bursdagsinvitasjoner

Skolens visjon “En skole for alle med blikk for den enkelte” føres også videre gjennom samarbeid i gruppen og på tvers av gruppene. Ofte er spørsmål “Hvordan skal jeg invitere alle til bursdagen? Vi har ikke plass, leiligheten er for liten.” I så fall, prøv å invitere alle gutter eller alle jenter i gruppen, pluss de andre som dere har med. Da er vi sikret at alle er med, og at ingen står utenfor. HFAU mener dette bør praktiseres gjennom alle trinnene på barneskolen.

Noe vi har glemt?

Har dere noen andre gode eksempler om hva som virker, så gjerne fortell oss slik at vi kan ta det med i denne listen. Forslagskasse og kontaktskjema finner du også på denne siden.