Velkommen til stormøte!

Vi ønsker alle foresatte for barn som er elever ved Høybråten skole hjertelig velkommen til stormøte mandag 13. april kl. 19.00-21.00

Hovedtema for møtet er «samarbeid skole – hjem».

Sted: skolens musikkrom

Stormøtet er en arena der klassekontakter og foreldre får info og kan ta opp saker dere er opptatt av i skolehverdagen. Skoleledelsen kommer og vil bl.a. gi info om ulike resultater og hvilke rutiner skolen har for å følge opp enkelthendelser. Deler av møtet settes av til diskusjon i grupper. Send eventuelt innspill på saker i forkant til . Dagsorden publiseres på hfau.no mot slutten av uke 15.

Søknad fra elevrådet om baller og andre uteaktiviteter

Vi har et aktivt elevråd som er opptatt av et godt aktivitetstilbud i friminuttene. HFAU har på bakgrunn av søknad kjøpt inn flere fotballer og vil se nærmere på om det er mulig å legge til rette for flere uteaktiviteter, samt senke det store basketstativet.

Oppfølging av diverse innspill som kom opp på årsmøtet høsten 2014

Eventuelt tilbud om leksehjelp for 4. trinn

Innspillet ble drøftet med AKS-ansvarlig Erik Grindbakken. Forslaget er dessverre ikke gjennomførbart fordi dette vil kreve nye stillingshjemler og nyansettelser. Et slikt tilbud vil ikke kunne finansieres kun med foreldrebetaling.

Kjøleskap på basene til matpakker og turmat

Innspillet ble drøftet med rektor Jan Gunnar Braathen. En slik investering vil være for kostnadskrevende og vanskelig å gjennomføre i praksis – også plassmessig og organisatorisk (ansvar/renhold).

Trygg skolevei/fotgjengerfelt på skolevegen

HFAU mottar jevnlig foreldreinitiativ om trafikkfarlige forhold på Høybråten. Det er bl.a. ønske om etablering av flere fotgjengerfelt. Styret er i gang med å følge opp disse innspillene. Vi har fokus på å bevisstgjøre foreldre og andre trafikanter gjennom Gå til skolen kampanjene. Styret er stolt av at elevene på alle trinn bidrar til en oppslutning på nær 100% på Gå til skolen-kampanjene. Vår klare oppfordring til alle er «Ta hensyn!»

Mvh,

Styret HFAU

Last ned som PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*