Gå til skolen

logo_gaa_til_skolen

Målet med «Gå til skolen-kampanjene» er at alle som kan går til skolen hver dag for å skape en tryggere skolevei for barna, miljøbevissthet og fysisk aktivitet.

Under kampanjene stiller foreldrevakter med gule vester og informasjon for å sette ekstra fokus på fordelene ved å gå til skolen. Hver klasse må stille med vakter i kampanjeperiodene. Det er klassekontaktene som har ansvar for å rekruttere vakter. Les mer om foreldrevaktens oppgaver her.

 

Her er datoene for Gå til skolen-kampanjer skoleåret 2017-2018.

21.-25. august 
Infokampanje og påminnelse ved skolestart.
mandag 21. august (2. trinn)
tirsdag 22. august (3. trinn)
onsdag 23. august (4. trinn)
torsdag 24. august (5. trinn)
fredag 25. august (6. trinn)

15.01.18–26.01.18
mandag 15. januar (vakter fra 1.-2. trinn)
torsdag 18. januar (vakter fra 3.-4. trinn)
onsdag 24. januar (vakter fra 5.-6. trinn)

12.03.18–21.03.18
mandag 12. mars (vakter fra 1.-2. trinn)
torsdag 15. mars (vakter fra 3.-4. trinn)
onsdag 19. mars (vakter fra 5.-6. trinn)