Gå til skolen

logo_gaa_til_skolen

Målet med «Gå til skolen-kampanjene» er at alle som kan går til skolen hver dag for å skape en tryggere skolevei for barna, miljøbevissthet og fysisk aktivitet.

Under kampanjene stiller foreldrevakter med gule vester og informasjon for å sette ekstra fokus på fordelene ved å gå til skolen. Hver klasse må stille med vakter i kampanjeperiodene. Det er klassekontaktene som har ansvar for å rekruttere vakter. Les mer om foreldrevaktens oppgaver her.

 

Datoene for Gå til skolen-kampanjer skoleåret 2018-2019 kommer snart.