Stikk innom!

si
Stikk innom! er et fritidstilbud for alle barn som går på Høybråten skole. Det avholdes fire arrangementer i løpet av et skoleår, pluss ett ekstra arrangement 17. mai. 

Datoer for Stikk innom i skoleåret 2023–2024

Mandag 16. okt. 2023 kl. 17:30 – 19:30 ::: Stikk innom for 1. til 3. trinn
Tirsdag 17. okt. 2023 kl. 18:30 – 20:30 ::: Stikk innom for 4. til 7. trinn
Mandag 27. nov. 2023 kl. 18:30 – 20:30 ::: Stikk innom for 4. til 7. trinn
Tirsdag 28. nov. 2023 kl. 17:30 – 19:30 ::: Stikk innom for 1. til 3. trinn
Mandag 22. jan. 2024 kl. 17:30 – 19:30 ::: Stikk innom for 1. til 3. trinn
Tirsdag 23. jan. 2024 kl. 18:30 – 20:30 ::: Stikk innom for 4. til 7. trinn
Mandag 18. mar. 2024 kl. 18:30 – 20:30 ::: Stikk innom for 4. til 7. trinn
Tirsdag 19. mar. 2024 kl. 17:30 – 19:30 ::: Stikk innom for 1. til 3. trinn
Fredag 17. mai 2024 kl. 17:00 – 19:00 ::: Stikk innom for 1. til 7. trinn

Hva skjer

Stikk innom er Høybråten-elevenes egen «ungdomsklubb» med spill, lek, dans og musikk – og ikke minst kiosk! Her kan barna møtes innenfor trygge rammer med ansvarlige voksne til stede. Hensikten med Stikk innom er å skape et uformelt møtested som skaper fellesskap og positive opplevelser utenfor skoletiden. Dette tenker vi er verdifullt for å utvikle gode relasjoner og motvirke mobbing og utenforskap.

Arrangementene avholdes parvis, det vil si to separate arrangementer for henholdsvis 1. til 3. trinn den ene kvelden og 4. til 7. trinn den andre.

Barna betaler kr 30,- for inngang og vi har satt en grense på maksimalt kr 70,- i lommepenger per barn.

Stikk innom! arrangeres av HFAU-styret og foreldrerepresentanter for hver klasse. Alle klassene må stille med to vakter. (Unntaket er 7. trinn, som stiller med én foreldrerepresentant per klasse siden færre elever deltar.) Vaktene møter 30 minutter før oppstart, det vil si kl 17:00 for 1.–3. trinn, og kl 18:00 for 4.-7. En halv time til rydding i etterkant må påregnes.

NB! Stikk innom! på 17. mai arrangeres hvert år av gruppekontaktene på 5. trinn. Mer informasjon om dette vil bli formidlet til gruppekontaktene det gjelder.