Stikk innom!

si
Stikk innom! er et fritidstilbud for alle barn som går på Høybråten skole. Det avholdes fire arrangementer i løpet av et skoleår, pluss ett ekstra arrangement på 17. mai. 

Datoer for Stikk innom i skoleåret 2022-2023:

17. oktober 2022 (17.30 – 19.30) for 1. – 3. trinn
18. oktober 2022 (18.30 – 20.30) for 4. – 7. trinn
28. november 2022 (17.30 – 19.30) for 1. – 3. trinn
29. november 2022 (18.30 – 20.30) for 4. – 7. trinn
13. februar 2023 (17.30 – 19.30) for 1. – 3. trinn
14. februar 2023 (18.30 – 20.30) for 4. – 7. trinn
27. mars 2023 (17.30 – 19.30) for 1. – 3. trinn
28. mars 2023 (18.30 – 20.30) for 4. – 7. trinn
17. mai 2023 (17.30 – 19.30) alle trinn

Hva skjer:
Stikk Innom er Høybråtenelevenes egen «ungdomsklubb» med spill, lek, dans og musikk, og ikke minst kiosk! Her kan barna møtes innenfor trygge rammer med ansvarlige voksne til stede. Hensikten med Stikk innom er å skape et uformelt møtepunkt for fellesskap og positive opplevelser utenfor skoletiden. Dette tenker vi er verdifullt for å utvikle gode relasjoner og motvirke mobbing og utenforskap.

Arrangementene avholdes «parvis», det vil si to separate arrangementer for henholdsvis 1.-3. trinn den ene kvelden og 4.-7. trinn den andre.
Barna betaler kr 30,- for inngang og vi har satt en grense på maksimalt kr 70,- i lommepenger per barn.

Stikk innom! arrangeres av FAU-styret og foreldrerepresentanter for hver klasse. Alle klassene må stille med to vakter hver klasse. (Unntaket er 7ende trinn som stiller med en foreldrerepresentant per klasse siden færre elever deltar) Vaktene møter 30 min før oppstart, dvs kl 17:00 for 1.–3. trinn, og kl 18:00 for 4.-7. En halv time til rydding i etterkant må påregnes.

NB! Stikk innom! på 17. mai arrangeres hvert år av gruppekontaktene på 5. trinn. Mer informasjon om dette vil bli formidlet til gruppekontaktene det gjelder.