Å skaffe foreldrevakter

Gruppekontaktene har blant annet oppgaven med å skaffe vakter til Gå til skolen og Stikk innom! Her er en mal til invitasjonbrev du som gruppekontakt kan bruke i forhold til din gruppe. Husk å sette inn korrekte datoer.

Hei alle sammen!
Et nytt skoleår er i gang og med det følger nye Stikk innom!-kvelder og Gå til skolen-kampanjer.

Stikk innom! for x.–x. trinn starter kl. tt:mm og varer til kl. tt:mm. Oppmøte for vakter er en halv time før, kl. tt:mm (musikkrommet, Høybråten skole).

Vi trenger 2 vakter til følgende dager på Stikk innom!:
dd.mm.åå
dd.mm.åå
dd.mm.åå
dd.mm.åå

Vi må melde inn 2 vakter pr dag fra vår klasse. Stikk innom! er en morsom kveld for barna våre, men for å få til dette er vi avhengige av at foreldre stiller opp som vakter.

Når det gjelder Gå til skolen trenger vi 1 vakt per dag på følgende dager:
dd.mm.åå
dd.mm.åå
dd.mm.åå
dd.mm.åå

Vakter til Gå til skolen møter kl. 07:45 i skolens hovedport. Vakten varer til kl. 08:15.

Jeg ønsker tilbakemelding så fort som mulig fra de som kan tenke seg å stille som vakt på disse arrangementene.

Ønsker du å følge med på siste nytt fra HFAU omsamarbeidet mellom hjem og skole?  Meld deg på nyhetsbrevet her.

Med vennlig hilsen
n.n., gruppekontakt