Styret

Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) bidrar til et godt skolemiljø for barna våre.

Styret velges på stormøtet for alle foreldre hver høst. Høsten 2017 trenger vi minst 2 nye representanter. Det er særlig behov for representanter til å bidra til å drive elevfesten Stikk innom og Gå til skolen-aksjonen. Kontakt styret dersom du er interessert eller kjenner til noen som ønsker å bidra. 

HFAU bidrar til godt skolemiljø gjennom:

 • Gruppekontakter, som representerer foreldrene i sin gruppe
 • Styret, som representerer samtlige foreldre og tar seg av saker som angår hele skolen
 • Driftsstyret, som utarbeider og vedtar budsjettene for skolen sammen med rektor, politikere og lærere
 • Miljøutvalget, som ser på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved skolen

 

Styret i HFAU inneværende skoleår:

 • Erik Lund
  Styreleder, innkjøp Stikk innom!
  styret(@)hfau.no
 • Rune Johansen
  Gå til skolen og kommunikasjon
  styret(@)hfau.no
 • Elisabeth Daae
  Skole-hjem-samarbeid
  styret(@)hfau.no
 • Ausra Pavoliene
  Stikk innom og Skole-hjem-samarbeid
  styret(@)hfau.no
 • Mari Kristin Solheim Brovold
  Stikk innom og Skole-hjem-samarbeid
  styret(@)hfau.no
 • Jorid Næss-Torheim
  styret(@)hfau.no
 • Thea Brentnall
  styret(@)hfau.no
 • Zezé Kolstad
  styret(@)hfau.no

Medlemmer i driftsstyret:

 • Berit Valsvik Maasø
  Leder
 • Vara: Leela Borring Låstad, m: 9769 9972 (valgt til 31.12.2017)
 • Vara: Inga Gjerdalen, m: 91710802 (valgt til 31.12. 2018)

Medlemmer i skolemiljøutvalget:

 • Tove Lafton
  foreldrerepresentant
  skolemiljo[a]hfau.no
  mobil 970 13 199
 • Torgeir Ruden

Noe dere brenner for?

Da er det ikke noe problem å starte en foreldregruppe som skal se hvordan noe slik kan gjennomføres. Gjerne ta kontakt med styret i HFAU for hjelp. Gjennom en slik gruppe fikk vi blant annet skolefruktordningen på plass.