Styret

Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) bidrar til et godt skolemiljø for barna våre.

Styret velges på stormøtet for alle foreldre hver høst. Det er særlig behov for representanter til å bidra til å drive elevfesten Stikk innom og Gå til skolen-aksjonen. Kontakt styret dersom du er interessert eller kjenner til noen som ønsker å bidra. 

HFAU bidrar til godt skolemiljø gjennom:

  • Gruppekontakter, som representerer foreldrene i sin gruppe
  • Styret, som representerer samtlige foreldre og tar seg av saker som angår hele skolen
  • Driftsstyret, som utarbeider og vedtar budsjettene for skolen sammen med rektor, politikere og lærere
  • Miljøutvalget, som ser på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved skolen

 

Styret i HFAU kan kontaktes via e-post:
Styreleder Jorid Næss Torheim kan også kontaktes på mobil:
928 60 785

Noe dere brenner for?

Da er det ikke noe problem å starte en foreldregruppe som skal se hvordan noe slik kan gjennomføres. Gjerne ta kontakt med styret i HFAU for hjelp. Gjennom en slik gruppe fikk vi blant annet skolefruktordningen på plass.