Styret

Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) bidrar til et godt skolemiljø for barna våre.

Styret velges på stormøtet for alle foreldre hver høst. Det er særlig behov for representanter til å bidra til å drive elevfesten Stikk innom og Gå til skolen-aksjonen. Kontakt styret dersom du er interessert eller kjenner til noen som ønsker å bidra. 

HFAU bidrar til godt skolemiljø gjennom:

 • Gruppekontakter, som representerer foreldrene i sin gruppe
 • Styret, som representerer samtlige foreldre og tar seg av saker som angår hele skolen
 • Driftsstyret, som utarbeider og vedtar budsjettene for skolen sammen med rektor, politikere og lærere
 • Miljøutvalget, som ser på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved skolen

 

Styret i HFAU inneværende skoleår:

  • Erik Lund — styreleder
  • Rune Johansen
  • Elisabeth Daae
  • Mari Kristin Solheim Brovold
  • Jorid Næss-Torheim
  • Thea Brentnall
  • Zezé Kolstad
  • Maryam Ma
  • Farideh Rashid Aghdam

All kommunikasjon til HFAU sendes på epost:

Medlemmer i driftsstyret:

 • Erik Lund — leder
 • Mari Kristin Solheim Brovold — styremedlem
 • Jorid Næss-Torheim — varamedlem

Medlemmer i skolemiljøutvalget:

 • Elisabeth Daae — foreldrerepresentant
 • Eva Hammer — foreldrerepresentant

Noe dere brenner for?

Da er det ikke noe problem å starte en foreldregruppe som skal se hvordan noe slik kan gjennomføres. Gjerne ta kontakt med styret i HFAU for hjelp. Gjennom en slik gruppe fikk vi blant annet skolefruktordningen på plass.