Styret

Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) bidrar til et godt skolemiljø for barna våre.

Styret velges på stormøtet for alle foreldre hver høst. Det er særlig behov for representanter til å bidra til å drive elevfesten Stikk innom og Gå til skolen-aksjonen. Kontakt styret dersom du er interessert eller kjenner til noen som ønsker å bidra. 

HFAU bidrar til godt skolemiljø gjennom:

 • Gruppekontakter, som representerer foreldrene i sin gruppe
 • Styret, som representerer samtlige foreldre og tar seg av saker som angår hele skolen
 • Driftsstyret, som utarbeider og vedtar budsjettene for skolen sammen med rektor, politikere og lærere
 • Miljøutvalget, som ser på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved skolen

 

Styret i HFAU inneværende skoleår:

 • Erik Lund
  Styreleder
 • Rune Johansen
 • Elisabeth Daae
 • Mari Kristin Solheim Brovold
 • Jorid Næss-Torheim
 • Thea Brentnall
 • Zezé Kolstad
 • Maryam Ma
 • Farideh Rashid Aghdam
 • All kommunikasjon til HFAU sendes på epost: styret(@)hfau.no

Medlemmer i driftsstyret:

 • Erik Lund
  Leder
 • Styremedlem: Mari Kristin Solheim Brovold
 • Vara: Jorid Næss-Torheim

Medlemmer i skolemiljøutvalget:

 • Elisabeth Daae
  foreldrerepresentant
 • Eva Hammer
  foreldrerepresentant

Noe dere brenner for?

Da er det ikke noe problem å starte en foreldregruppe som skal se hvordan noe slik kan gjennomføres. Gjerne ta kontakt med styret i HFAU for hjelp. Gjennom en slik gruppe fikk vi blant annet skolefruktordningen på plass.