Foreldrevakter på Stikk innom!

Vi trenger foreldre som stiller opp som vakter for å arrangere Stikk innom!- Høybråtenelevenes egen “ungdomsklubb”. Stikk innom! er et morsomt, foreldredrevet arrangement med lek, spill, kiosk og disko for barna våre.

Det er sosialt for barna, men er også en veldig god anledning for oss foreldre til å bli bedre kjent med andre som stiller opp, og til få et innblikk i barnas verden utenfor hjemmet.

Foreldrevaktenes oppgaver er:

  • å ta imot inngangspenger
  • å stå i kiosken
  • hjelpe til med PlayStation/Wii-maskinene, organisere brettspill, bordtennis etc.
  • å passe på barna som leker ute
  • rigge opp og rydde etter arrangementet
  • være tilgjengelig for barna og bidra til trygg og god stemning

Alle som stiller som vakt på Stikk innom! får en innføring i oppgavene på stedet.

Trygghet på Stikk innom!

Vi er opptatt av god sikkerhet for ungene, og må ha nok voksne til stede for å gjennomføre arrangementet på en trygg måte. Hver klasse stiller derfor med 2 vakter (7. trinn stiller med 1 vakt pr. klasse). Det er klassekontakten som har ansvar for rekrutteringen.
Har du en førsteklassing som er litt usikker og ikke helt klar for å delta på Stikk Innom uten foreldrestøtte anbefaler vi at du stiller som vakt.

Dersom klasser ikke kan stille med vakter får ikke klassen delta på arrangementet.