Om HFAU

Høybraten skole
Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg (HFAU) er et organ der alle foreldre som har barn som går på Høybråten skole automatisk er medlemmer. Sammen, og i samarbeid med skolens ledelse og lærere, skal vi bidra til å få det beste læringsmiljøet for våre barn. Vi bidrar gjennom:

 • gruppekontakter som representer foreldrene i sin gruppe/klasse
 • styret, som representerer alle foreldrene og tar seg av saker som gjelder for hele skolen
 • driftsstyret, som utarbeider og beslutter (sammen med rektor, politikerne og lærerne) budsjettene for skolen
 • miljøutvalget, som har et overblikk på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved skolen
 • Mer info om våre styremedlemmer i disse gruppene finnes på denne siden. Brenner du for noe så start gjerne en foreldregruppe som kan se på hvordan det du er opptatt av kan gjennomføres. Vi i styret hjelper deg gjerne.

  Våre hovedsatsingsområder er:

  Stikk innom!, hvor vi inviterer 1.-3. og 4.-7. trinn til en kveld full med lek i skolen. Med dette prøver vi å gi et positivt og sosialt fritidstilbud til barna, og viser at HFAU og skolen vektlegger sosialt samhold.

  Gå til skolen, vårt bidrag til barnas utvikling. Siktemålet med kampanjene er en tryggere skolevei for barna, gode vaner, sosial ansvarsbevissthet, miljøbevissthet og fysisk fostring.

  Vi har også en del andre aktiviteter:

  • 17. mai-arrangement der vi sammen med Høybråten skoles musikkorps, Høybråten skolekor og alle de andre frivillige på Høybråten er med på å skape et levende samspill for alle
  • Skolefruktordning, som sørger for et sunt måltid innimellom. Ordningen ble innført på Høybråten skole basert på et ønske fra en foreldregruppe
  • Natteravnene, hvor enkelte av oss deltar for å bidra til at det skal være trygt å ferdes på Høybråten etter mørkets frembrudd (i helgene).
  • … og alle de andre frivillige på Høybråten som hjelper med til en god oppvekst.