Om HFAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU arbeider for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og tar opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. Styret i FAU består fortiden av 8 personer. Vi ønsker å være 14 personer, med 2 foreldrerepresentanter fra hvert trinn.

Dette jobber vi med i FAU
• Trygg skolevei
• Skolepolitiske saker
• Inkluderende skolehverdag
• Utarbeiding og beslutning av budsjetter for skolen (sammen med rektor, politikerne og lærerne)
• Helse, miljø og sikkerhet ved skolen ( gjennom Skolemiljøutvalget- SMU)
• Stikk Innom- Høybråtenelevenes egen fritidsklubb

Brenner du for noe relatert til skolemiljø, hjem-skolesamarbeid eller læringsmiljø? Da trenger vi deg! Ta kontakt med oss på