Klassekontakt

gk

Hva gjør jeg nå?

Her er en liten og grei oversikt over gruppekontaktenes viktigste oppgaver.

Start med å lese vårt lille tipshefte til gruppekontakter (.pdf).

 • Gruppekontakten skal videreformidle informasjon fra HFAU ut til sin gruppe ( klasse).
 • Gruppekontakten er bindeleddet mellom resten av foreldrene i gruppen (klassen) og HFAU, som igjen er forbindelsen
  videre til AKS og skolens ledelse.
 • Gruppekontakten skal sørge for å ha oppdaterte lister over e-postadresser, bostedsadresser og mobilnumre til alle i
  sin gruppe.
 • Gruppekontaktene er ansvarlige for å rekruttere vakter til Stikk innom! og Gå til skolen innad i sine grupper og melde dette videre til HFAU. Skjema for registrering av vakter sendes ut av styret. Manger du skjema kontakt .
 • Gruppekontakten er bindeledd mellom klassen og HFAU. Henvendelser av mer personlig karakter, som går mer på den enkelte elev enn på gruppen håndteres i utgangspunktet best av foreldrene selv, med mindre de eksplisitt ber gruppekontakten om hjelp.
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utarbeidet en ABC for foreldrekontakter. Denne kan lastes ned her:
  ABC for foreldrekontakter, bokmål (.pdf)
  ABC for foreldrekontakter, nynorsk (.pdf)