Gruppekontakt

gk

Hva gjør jeg nå?

Det er mange ting en gruppekontakt må, bør og kan gjøre, men her har vi forsøkt å sette opp en liten og grei oversikt over de viktigste oppgavene du som nyvalgt gruppekontakt har, ting du ikke bør forsømme.

Vi anbefaler på det sterkeste at nye gruppekontakter tar seg tid til å lese vårt lille tipshefte til gruppekontakter (.pdf).

  • Gruppekontakten skal videreformidle informasjon fra HFAU ut til sine grupper.
  • Gruppekontakten skal promotere HFAUs nyhetsbrev for foreldre ut i sine grupper, noe som vi tror og håper skal hjelpe betraktelig på informasjonsflyten og samtidig lette arbeidsbyrden for gruppekontaktene merkbart.
  • Gruppekontakten er bindeleddet mellom resten av foreldrene i gruppen (klassen) og HFAU, som igjen er forbindelsen videre til AKS og skolens ledelse.
  • Gruppekontakten skal sørge for å ha oppdaterte lister over e-postadresser, bostedsadresser og mobilnumre til alle i sin gruppe.
  • Gruppekontaktene er ansvarlige for å rekruttere vakter til Stikk innom! og Gå til skolen innad i sine grupper og melde dette videre til HFAU. Skjema for registrering av vakter sendes ut av styret. Manger du skjema kontakt .
  • Gruppekontakten målbærer henvendelser til HFAU, kontaktlærer, rektor etc. på vegne av sin gruppe. Henvendelser av mer personlig karakter, som går mer på den enkelte elev enn på gruppen håndteres i utgangspunktet best av foreldrene selv, med mindre de eksplisitt ber gruppekontakten om hjelp.
  • Gruppekontakten plikter å abonnere på HFAUs nyhetsbrev for gruppekontakter, med en e-postadresse som sjekkes jevnlig (helst daglig).

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utarbeidet en ABC for foreldrekontakter. Denne kan lastes ned her:
ABC for foreldrekontakter, bokmål (.pdf)
ABC for foreldrekontakter, nynorsk (.pdf)