publisert i Akers avis Groruddalen

publisert i Akers avis Groruddalen


I Aftenpostens innlegg om barnevektstudie ble det skrevet at 45% av tredjeklassingene blir kjørt til skolen: 32,2% i privatbil og 12,8% med offentlig eller annen transport. Hos oss på Høybråten har vi en kjempegod tradisjon for å Gå til skolen, uansett alder. Våre beregninger tilsier at godt over 90% bruker bena og går til skolen.

Gjerne kom med innspill om hva vi må gjøre for å få enda flere med på å Gå til skolen. Målet er selvsagt 100%!

Merket med: , ,

HFAU drar nok en gang Gå til skolen-maskineriet i gang, og vi har kampanjestart allerede mandag 2. september. Det skal sendes ut informasjon via ranselpost fredag 30. august, men vi publiserer innholdet her også i tilfelle noen ikke får informasjonen i tide. Husk forøvrig at hensikten med våre kampanjer er at flest mulig barn skal Gå til skolen, også når vi ikke har kampanjer.

INFORMASJON:
Det er igjen tid for ny Gå til skolen-kampanje, og vi satser som alltid på at oppslutningen skal være minst like god som tidligere. Vi holder på den populære ordningen med premiering av de to beste trinnene på henholdsvis 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. Premiene for høyest oppslutning vil fortsatt være VIP-pass til førstkommende
Stikk innom! og en flaske brus til hver elev på vinnertrinnet.

Vær derfor med, gå til skolen og bidra til at:
• skoleveien blir tryggere
• du våkner og blir klar til å lære
• du får verdifull mosjon
• skoleveien blir en sosial og ikke minst koselig start på dagen

Regler:
Gruppe 1 består av elever fra 1. til og med 3. trinn. Gruppe 2 består av elever fra 4. til og med 7. trinn. Det trinnet i hver av gruppene som har prosentvis flest fotgjengere vinner.

Droppunktene:
Elever i gruppe 1 kan kjøres deler av veien dersom de bor langt unna skolen. De kan slippes av på følgende steder:
• nederst i Nilsebakken
• nederst i Olsebakken
• i krysset Linjeveien/Idrettsveien v/trafohuset
• ved KIWI i Høybråtenveien

Premie:
Alle elever på vinnertrinnene får et VIP-pass til førstkommende Stikk innom!. VIP-passet gir gratis og køfri inngang på rød løper og en gratis brus ved ankomst.

GLAD I LITT DRAMA I HVERDAGEN?

Liker du teater, lek og sprell? Har du en skuespiller i magen? Eller har du bare lyst til å ha det gøy? Da vil vi gjerne ha deg med på vårt dramakurs! Her lærer du dramaøvelser og skuespillerteknikker som vi skal vise i en forestilling på slutten av året.

Tid: mandager 17:00-19:00
Sted: oppmøte foran amfiet i nybygget på Høybråten skole
Åpent for elever på 4.-7. trinn
Pris: kr 100,- (betales ved oppmøte)

Terminplan:
Høsten 2013: uke 36-47 (minus uke 40)
Våren 2014: uke 3-20 (minus uke 8, 16 og 17)

Påmelding:
Send navn, klasse/gruppe, navn på foresatte og telefonnummer til olehval[a]gmail.com. Påmeldingsfrist: 28. august.

NB! Gi beskjed om dere reserverer dere mot bruk av bilder/film av barnet til dokumentasjon av aktiviteten.

Drama på Høybråten er et samarbeid mellom Bydel Stovner, Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø og HFAU. Aktiviteten er støttet med midler fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLI).

Merket med: , , , , , ,

Du besøker nå de nye nettsidene til Høybråten skoles foreldrearbeidsutvalg. Sidene er for øyeblikket under utvikling og er på langt nær ferdige. Snart vil du kunne finne fram til informasjon om HFAUs virksomhet og aktiviteter på en enklere, klarere og raskere måte enn noen gang tidligere. Sidene forventes å være «ferdige» (struktur og hovedinnhold, et nettsted blir selvsagt aldri «ferdig») innen skolestart i august 2013.

Velkommen tilbake!

Merket med: , ,