Smitte og karantene på Høybråten skole

Status fra Høybråten skole om smittesituasjon:
Første status var at èn elev på 6. trinn hadde testet positivt for Covid-19. Derfor ble hele trinnet tatt ut i karantene og fikk digital hjemmeundervising mandag. 02.11.20. På grunn av kohortinndelinger på trinnet, fikk de klassene uten smitte komme tilbake på skolen onsdag 04.11.20.

Status per nå, mandag 09.11.20
For øyeblikket har Høybråten skole klasser på 3., 6., og 7. trinn i karantene. I tillegg er det enkeltelever og ansatte på trinn som er i karantene. Vi gjennomfører digital hjemmeundervisning for elever i karantene.

Vi er i dialog med bydelsoverlegen og smittevernteamet i bydelen og følger deres anbefalinger. Elever og lærere som er definert som nærkontakter, vil bli varslet.

Det er grunn til å minne om at elever og ansatte som har symtomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme og bør testes. Vi minner også om karantenereglene og understreker at det er avgjørende at alle følger opp ilagte karantener på lojalt vis. Brudd på karantenereglene bidrar ikke til smittevernet vi er avhengige av for å holde smittetrykket nede.

Vi oppdaterer nettsiden med en gang vi har annen eller oppdatert informasjon om smittesituasjonen på skolen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*