Invitasjon til lanseringsfest

flyer

Dette er et arrangement for alle dere som har meldt bekymring for mobbing og kriminalitet på nettet blant ungdom.

Arrangementet er myntet på ungdom og voksne. Vi tror publikum vil lære noe om ungdoms bruk av nettet og samtidig kose seg med lokal ungdomsunderholdning. Det vil bli vist interessante og helt nylagede videosnutter som kan deles digitalt etter lanseringen. Det er ungdommer som, etter en spennende audition-prosess, er skuespillere i videoene.

Redd Barna vil presentere rapporten «Tilgjengelige, tøffe og trygge?» som er et resultat av arbeidet vårt.

Arbeidet har foregått med stor grad av involvering fra ungdomsrådene og ungdom fra Groruddalens fire bydeler, samt en tverrfaglig «nettgruppe» med Redd Barna, uteteam, ungdomsrådssekretær, representanter fra skole, prosjektet «Jenter som ofre og utøvere av kriminalitet», Frivilligsentralen, SaLTo-koordinatorer i Groruddalen m.fl.