Viktig melding fra ledelsen

Som de fleste har fått med seg er skolen stengt, men det er noen meget få unntak.

Helsedirektorat kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Koronapandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgavene foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendig for å opprettholde samfunnssikkerheten.

Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av tilsynstilbudet. Dersom mange barn kommer på skolen vil dette kunne bidra til økt smitte i befolkningen. Dersom dere mener at dere har arbeid som faller inn under disse 15 områdene må dokumentasjon fra arbeidsgiver leveres skolens ledelse.

NB! Barn som er syke, forkjølet eller har en redusert helse skal ikke under noen omstendighet være på skolen. Dette er viktig fordi mange av disse barna er særlig sårbare dersom de skulle bli smittet.

Se skjema her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*